Slangschema

MAB Watermaker är ett så kallat modulärt system som innebär att man monterar och kopplar in de olika numrerade delarna på lämpliga ställen i båten.
Drar sedan vattenslangarna till enheterna efter slangschemat samt koppla elkablar till sjövattenpump, renspolningspump och reläboxen (endast vid högtryckspump med likströmsmotor)
Kontrollpanelen är färdigmonterad och alla komponenter och kopplingar som behövs följer med för att få ett fungerande watermakersystem.

Dock ingår inte anslutningar och inkoppling av havsvatten till systemet samt dricksvattenanslutning till vattentank, eftersom detta varierar från båt till båt.

Slangschema "Basic"

Basic

Slangschema med kontrollpanel ett RO-membran

slangschema eng

Slangschema med kontrollpanel och dubbla RO-membran

slangschema