Anslut till spänningskälla

Anslut båtens batteribank till MAB Watermaker
Följ stegen nedan för att ansluta de olika komponenterna från kontrollpanelens kopplingsplint.

1. Koppla en lågspänningskabel direkt från båtens batteribank 12V- eller 24V till dvärgbrytaren 10A

  • Anslut dvärgbrytaren till kopplingsplinten som går från kontrollpanelen + (1 röd) och – (2 svart).
  • På så sätt kan huvudströmmen på båten kopplas ur och endast MAB Watermaker är inkopplad för att den automatisk renspolning ska kunna fungera.
Bild1

2. Anslut havsvattenpumpen med kylfläkten till kopplingsplinten + (4 grön) och – (2 svart)

2

3. Anslut renspolningspumpen till kopplingsplinten + (3 gul) och – (2 svart).

3

4. För system med högtrycksmotor (likström) 12V eller 24V:

  • Anslut från reläboxens lågströmsanslutning till + (5 vit) och – (2 svart) på kopplingsplinten
4

5. För system med högtrycksmotor (likström) 12V eller 24V:

Anslut batterikablarna från reläboxen till högtrycksmotor
(likström) 12V eller 24V

  • Anslut batterikabeln plus (+) från reläboxens automatsäkring till högtryckspumpen motor plus (+)
  • Anslut batterikabeln minus (-) från reläboxens stora kopplingsplint till minus (-)På det sättet blir det en huvudströmbrytare mellan batteribank och högtrycksmotor.
5

6. För system med högtrycksmotor (likström) 12V eller 24V:

Anslut era batterikablar från er batteribank till reläboxens kopplingsplint

  • Anslut batterikablarna minus (-) och plus (+) till reläboxens stora kopplingsplint. Bultarna på kopplingsplinten är för rörkabelsko 8M
  • Använd anpassad kabeldimensionering beroende på avstånd mellan batteribank och reläboxens-kopplingsplint.
6

7. För system med 230 volt växelströmsmotor:

  • Anslut 230 strömkabeln direkt från båtens strömkällan 230 V till högtryckspumpen.
  • Anslut lågspänningskabel på växelströmsmotor till relästyrningen på kopplingsplinten + (5 vit) och – (2 svart).
7