Installation av MAB watermaker


Några saker att tänka på vid installation

MAB watermaker är ett s.k. modulärt system som innebär att man monterar och kopplar in de olika numrerade delarna på lämpliga ställen i båten samt drar vattenslangarna etc. efter  slangschemat.
Kontrollpanelen är färdigmonterad och alla komponenter och kopplingar som behövs följer med för att få ett fungerande watermakersystem.
Dock ingår inte anslutningar/inkoppling av sjövatten till systemet samt dricksvattenanslutning till vattentank, detta då det varierar från båt till båt.
Att använda en befintlig bordsgenomföring är bra.

  • Säkerställ gärna att havsvattenintaget inte drar in luft, vid krängning, grov sjö eller påverkas av turbulens från rodret etc. (om watermakern ska användas vid gång)
  • Osmos membranet får heller inte placeras där det kan bli mer än 45 ° C kontinuerlig temperatur. Om installationen planeras i maskinrummet bör denna aspekt uppmärksammas.
    Med modulsystem kan högtryckspumpen vara i maskinrummet och membran-enheten, till exempel under en koj eller i ett skåp.
  • Högtryckshuset kan monteras vertikalt, horisontellt eller diagonalt. Vid montering horisontellt eller diagonalt bör Permeate flow riktas uppåt (dricksvatten-produktionen) detta för att det är lättare att få bort eventuell luft från högtryckshuset/RO-membranet.
  • Det mer eller mindre frekventa bytet av nödvändiga förfilter, beroende på graden av förorening av havsvattnet bör också vara enkelt att nå och ha uppsikt på.